Návštěva pekla

V úterý 4.12. se naši druháčci vypravili na Tajný výlet s překvapením, kdy až do posledního okamžiku nevěděli, kam jedou a co tam budou dělat. Vlakem jsme odjeli do Ústěku, kde jsme nejdříve navštívili barokní kostel sv. Petra a Pavla a prohlédli si velký betlém. A protože dětem bylo jasné, že jsme takovou dálku nejeli jen kvůli prohlídce kostela, napětí začínalo stoupat. Když se najednou za jedněmi dveřmi  v malé uličce ozvalo bouchání a řinčení řetězů a následně vykoukl ze dveří čert, byly v některých dětech malé dušičky a než se stihly rozkoukat, už jsme byli zváni dovnitř - do Muzea čertů. Po úvodním rozhovoru jsme byli dovedeni přímo do pekla, kde jsme si za doprovodu čertů a Lucifera prohlédli celé peklo. A protože všechny děti slíbily, že už se na světě budou chovat slušně a budou hodné,  dostal každý na cestu kousek "z pekla štěstí". Poslední naše zastávka byla v Úštěcké šatlavě, kde se děti dozvěděly o různých technikách mučení ve středověku, navštívily podzemní vězení a vlastnoručně si vyrazily Andělskou minci