DUM - Základní škola, Česká Lípa, Jížní 1903, příspěvková organizace

DUMY - Základní škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

Seznam předmětů
Matematika I.st.
Prvouka
Vlastivěda
 
Angličtina I.st.
Dějepis 2.st.
Český jazyk a lit.
 
 
 
Občanská výchova
 
Fyzika
 
 
Matematika II.st.
 
Přírodopis
 
Chemie
 
Zeměpis
 
Český jazyk I.st.
 
Angličtina II.st.