Doporučení a informace k šíření a prevenci proti COVID-19

Informace od MUDr. Jany Pilnáčkové, ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Připojené soubory