INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

Výuka na 1. a 2. stupni s osobní přítomností žáků bez rotace. (Návrat k původnímu rozvrhu - viz. Bakaláři a chodu školní družiny.)

Zrušena povinnost dodržování homogenních tříd a skupin - platí jak pro výuku, tak pro školní družiny a dětský klub.

Testování

1x týdně v pondělí od 7:45 (příchod do školy 7:40) na 1. a 2. stupni

Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou testováni ihned po příchodu do ŠD.

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Hodiny TV budou i nadále probíhat pouze venku mimo tělocvičnu.  (je třeba, aby žáci měli vhodné oblečení a obuv)

Prosíme i nadále o respektování doporučení MŠMT: "Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze."

Jinými slovy zákonný zástupce vstupuje do budovy jen v nutných případech jako je účast na testování žáků I.st., odvedení dítěte do šatny MŠ, vyzvednutí z MŠ nebo ŠD. Žáky ZŠ jejich zákonní zástupci do šaten nedoprovázejí. V případě návštěvy ohlásí zákonní zástupci svoji přítomnost v kanceláři školy.