Informace ze školní jídelny

Přeplatky stravného na konci školního roku 2020 budou nově vyplaceny elektronicky  všem strávníků hromadně. Na kontě stravného bude u všech strávníků nulový zůstatek.

Prosím  tímto o kontrolu a zárověň žádám všechny, aby si nezapomněli zadat trvalý příkaz na stravné do 25.8.2020. Bez platby na září nebude možné obědy  přihlásit.

Přihlášku ke stravování je potřeba odevzdat nejpozději do 31.8. (platí pro všechny strávníky), bez odevzdané přihlášky nebude žák ke stravování přihlášen a na platby bez odevzdané přihlášky nebude brán zřetel.

Variabilní symbol pro platbu stravného zůstává po celou dobu školní docházky stejný.

Pouze u přechodu z MŠ do 1. třídy je potřeba vyplnít přihlášku a vyžádat si nový variabilní symbol.

č.účtu pro platbu :  41123824/0600