Prosím o součinnost

Prosím o kontrolu a info, zda máte funkčmí spojení přes bakaláře. Na I. stupni především rodiče, na II i žáci. Ti, co nemají a ztratili své přístupové údaje, ať se co nejdříve spojí s třídním učitelem, který zajistí vše potřebné a nové údaje zašle emailem. Dále prosíme o spolupráci při budoucí výuce na dálku.