Slavnostní přivítání prvňáčků

Slavnostní přivítání prvňáčků

Vážení zákonní zástupci našich prvňáčků, těšíme se na 1. září až se všichni sejdeme ve škole. Pokud nám bude přát počasí, setkáme se v atriu školy v 7:45h. Kdyby náhodou pršelo, slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v prostorách školy.  (Seznamy žáků budou vyvěšeny na dveřích třídy)

Seznámíte se  se s třídními učitelkami, vychovatelkami ŠD a přijde nás pozdravit i pan místostarosta. Součástí tohoto mimořádného dne bude i focení prvňáků na pamětní list, který Vaše dítko obdrží v následujících dnech.

Předpokládaný konec prvního dne bude kolem 10. hodiny.

Co s sebou: dobrou a radostnou náladu – to především, dále je hezké, když první den má žák školní tašku, může být i kornout či jiná nádoba s něčím dobrým. Nemusíte mít přezůvky, pokud váš prvňáček nepůjde hned 1. 9.  do školní družiny.

Nezapomeňte prosím zajistit vašemu dítěti obědy, vyzvednout čip a do 1. 9. uhradit platbu obědů. (Viz přihláška ke stravování)