Testování 22. a 29. 11. 2021

Testování 22. a 29. 11. 2021

Na základě pokynů z MŠMT sdělujeme základní informace k plošnému testování.

Testovat se budou žáci 1. – 9. ročníku a zaměstnanci školy.

Testování proběhne ve dvou termínech:

22. 11. 2021
29. 11. 2021
Testovat budeme v průběhu první vyučovací hodiny v učebnách, testovat se nebude v ranní ŠD

Testování bude probíhat pouze v pondělky (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám a jsou totožné s těmi, které jsme používali v minulosti
Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu

Kdo se netestuje?

– osoby s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

-  osoby se zdravotními důvody (potvrzené lékařem), při činnosti jejíž charakter to neumožňuje

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, mohou použít vlastní testy, které jsou na webu MZCR z 30. 6. 2021 (viz ZDE ). Test musí žák přinést a test proběhne ve škole.