VOLBY do RADY ŠKOLY 2021

- Volby do Školské rady proběhnou od úterý 15. 6. 2021 do pátku 18. 6. 2021 vždy od 7.00 do 8:00 h a od 13:00 do 16:00 h ve vestibulu ZŠ Jižní 1903.
- Volba proběhne tajným hlasováním. Volit může oprávněná osoba (zákonný zástupce žáka). Volbu provádí jen jeden ze zákonných zástupců.
- Zákonní zástupci mohou podat návrh na kandidáta – člena Školské rady. Tento návrh bude podán prostřednictvím „Nominačního formuláře kandidátů“, který bude k dispozici v kanceláři školy (a je také přílohou této zprávy) od 24. 5. do 28. 5. 2021 do 13.00 h.

- Je nutné přinést nominační list podepsaný navrhovatelem osobně do kanceláře školy. Pokud se navrhovateli nepodaří oslovit navrhovaného a získat jeho souhlas a podpis, osloví ho škola. Kandidáta pro volby do Školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“.

- Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být  i kandidát. Navrhovatel i kandidát musí být zákonným zástupcem žáka ZŠ Jižní.
- Navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s jeho nominací (podpisem kandidáta na formuláři – nebo pomůže s tímto škola – viz výše).
- Volič je povinen prokázat svou totožnost volební komisi (občanský průkaz, cest. pas…).

 Časové rozvržení:

Ve středu 19. 5. 2021 jmenování volební komise ředitelem školy.
Ve čtvrtek 20. 5. 2021 shromáždění pedagogů ZŠ – podání návrhů na kandidáty z řad pedagogů.
Podání návrhů na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků lze podávat od pondělí 24. 5. do 28. 5. 2021 do 13.00 h v kanceláři školy.
V pondělí 31. 5. 2021 v 13.30 h zasedání volební komise – sestavení kandidátek.
V úterý 1. 6. 2021 zveřejnění listin kandidátů na vchodových dveřích a webových stránkách školy (http://www.zsmsjizni.cz/).
Volby do Školské rady proběhnou od úterý 15. 6. do pátku 18. 6. 2021 vždy od 7.00 do 8:00 a od 13:00 do 16:00h ve vestibulu ZŠ Jižní 1903
Zveřejnění výsledků voleb – do pěti dnů od voleb.

Připojené soubory