Volnočasové aktivity - Kroužky 2021

Volnočasové aktivity - Kroužky 2021

Od 1. října se k doučování všeho druhu spustí i další, tolik očekávané odpolední volnočasové aktivity. V příloze zprávy naleznete přihlášku, kterou vyplněnou doručte učiteli, který je uveden v rozpise.

V případě, že přihlašujete dítě na více kroužků, napište na přihlášce do horní části, slovo PREFERUJI.

Pro každý kroužek je třeba samostatná přihláška.

Vzhledem k počtu zájemců je důležité správně a včas vyplnit přihlášku. Vzhledem k omezené kapacitě je rozhodující rychlost dodání přihlášky. Přihlášky lze podávat pouze v papírové podobě s podpisem zákonného zástupce do 30.9. 2021

Nabídka:

Výtvarný                             pro 1. – 5. ročník             Úterý 14:00 – 15:00        p. uč. Vlasáková

Hudební + flétna                 pro 1. – 5. ročník             Středa 13:30 – 14:20       p. uč Šepsová

Keramický                          pro 2. – 4. ročník             Středa 14:00 – 15:00       p. uč. Hricová

Sportovní                            pro 2. – 5. ročník             Čtvrtek 14:30 -15:20       p. uč. Kašák

Florbal                                 pro 2. – 6. ročník             Pátek 13:45 – 14:30        p. uč. Kašák

Florbal                                 pro 7. – 9. ročník             Pátek 14:30 - 15:15         p. uč. Kašák

Připojené soubory