Vrácení zapůjčené techniky - Tablety

Vrácení zapůjčené techniky - Tablety

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k blížícímu se konci školního roku Vás žádám o vrácení zapůjčené školní techniky tabletu, pouzdra, sluchátek. Pro jejich vrácení je určený termín pondělí 14. 6. a pátek 18. 6. od 14:00 -16:00h. V těchto dnech přinese zákonný zástupce věci ke kontrole, kterou ve sborovně školy provede pan učitel Pecka. Po této kontrole bude vystaven Protokol o vrácení, který bude podepsaný oběma stranami. Pokud Vám ani jeden termín nevyhovuje, je nutné si telefonicky domluvit jiný s ředitelem školy.