Výuka od 25. května 2020

Výuka od 25. května 2020

Tato zpráva je určena pouze rodičům, kteří přihlásili své děti od 25.5. k docházce do školních skupin.

Organizační zabezpečení:

Žáci 1. -  3. tříd se shromáždí před hlavním vchodem do školní budovy v 7:45h.
Žáci 4. -  5. tříd se shromáždí před hlavním vchodem do školní budovy v 7:55h.
Pro jednotlivé třídy budou na zemi vyznačená jednotlivá stanoviště.
Je nutné, aby žáci byli na svých místech před školou v určený čas.
Třídní učitelé jednotlivých tříd si v určeném čase žáky před budovou školy vyzvednou, vyberou nedodaná čestná prohlášení a v rozestupech se přesunou do kmenových tříd.
Do budovy školy vstupují žáci s rouškami. Rodiče do školy nevstupují!
Žáci budou ve svých třídách usazeni na stálé místo, po jednom v lavici. Toto místo zůstane jen jeho po celou dobu přítomnosti ve škole. Zde se žáci přezují a venkovní obuv si nechají pod svojí lavicí.  Na přezuvky je nutné mít igelitovou tašku, která bude zůstávat ve škole. Bundu si odloží na vedlejší židli ve své lavici.
Dále je nutné, aby žáci měli s sebou dvě roušky, které budou nosit během přesunů po škole a při skupinové práci. Během dopoledne, pokud budou sedět na svých místech, roušku mít nemusí.
Dopolední činnost školních skupin probíhá od 8:00h. V určený čas, viz. níže, skupiny odchází do školní jídelny na oběd. Žáci, kteří na obědy chodit nebudou, školu opustí.  Žáci, kteří nemají přihlášené obědy, ale zůstávají na odpolední činnost, odchází do ŠJ také a tam sní svoji velkou svačinu. Žáci, kteří mají přihlášené obědy a nebudou se účastnit odpoledního vyučování, odejdou ze školy až při společném odchodu jejich skupiny ze ŠJ. 
Jednotlivé skupiny mají na oběd určeno 20 minut, aby nedocházelo k potkávání jednotlivých skupin u výdeje ve ŠJ.

Odchody jednotlivých skupin na oběd:

1.A         11:20h
1.B         11:30h
2.A         11:40h
2.B         11:50h
3.A         12:00h
3.B         12:10h
4.A         12:20h
4.B         12:30h
5.A         12:40h
5.B         12:50h

Ve školní jídelně, bude mít každý žák své určené místo. To bude po jeho odchodu z jídelny dezinfikováno. Žáci odchází se svým pedagogem zpět do třídy společně.

Vzhledem k náročnosti hygienických požadavků, nebude možno, aby si žáci chodili obědy přidávat. Je nutné, aby zákonní zástupci zkontrolovali na www.strava.cz stav financí a do pátku 22.5. zajistili , že jejich dítě má obědy předplacené. Kdo nebude mít na svém účtu odpovídající finanční částku, bude bohužel bez oběda.

Žáci musí mít s sebou

přezůvky, dvě roušky a sáčky na ně, svačinu a pití dle délky pobytu
vybavený penál (ořezané tužky, pastelky, nůžky, tyčinkové lepidlo, gumu…), blok nebo sešit na malování
učebnice a pracovní sešity (v pondělí 25.5. stačí Čj a M, ostatní bude upřesněno)
není dovoleno nosit do školy plyšáky ani jiné hračky
mobilní telefony žáků budou během dopoledne vypnuté
hodiny plavání a tělocviku nebudou

Další důležité informace

V každé třídě bude antibakteriální mýdlo, papírové ručníky, pytle na ně a dezinfekce na ruce i povrchy. Jejich používání bude probíhat pod dohledem třídních učitelek.

Děti budou odcházet ze školy samy v čase, který rodiče napsali do přihlášky a je na odpovědnosti rodiče, aby na své dítě před školou čekal, pokud nemůže jít samo domů.

V případě jakýchkoli změn (odchodu dítěte ze školy, změny zdravotní situace v domácnosti) je nutné okamžitě informovat školu.

Škola povede o docházce žáků přehled, je tedy nutné žáka omluvit, pokud se činnosti skupiny nebude v některý den účastnit. Taková neúčast nebude zahrnutá do celkové absence, jen je třeba, aby škola i rodič věděli, pokud dítě do školy nedorazí. V případě třech dnů bez omluvy bude kontaktován zákonný zástupce školou.