Zahájení školního roku 2020/2021 - první ročníky

Školní rok 2020/2021 začínáme 1. 9. 20120.

Prvňáčci se shromáždí v 7.45 v atriu nebo ve vestibulu. Podle toho kde pro ně budou připraveny židle.

Od 8.00 cca do 9.30 bude probíhat přivítání.

S sebou tašku, kornout, přezůvky netřeba.

Bližší informace na přípravné schůzce 1. ročníků, která se koná ve čtvrtek 27.8. 2020 od 16h ve školní jidelně. Vstup možný hlavním i spodním vchodem z parkoviště.

Těšíme se na vás :)

Jan Policer