Změna výuky od 3.5. do 7.5. 2021

Návrat rotační výuky pro žáky 2. stupně.

Prezenční výuka – osobní přítomnost ve škole – 1.B - 5.B + 6. AB a 8. A

Distanční výuka – 1.A - 5.A +7. AB,  9. A  (úpravy rozvrhu oznámí konkrétní učitelé)

Testování žáků 2. stupně bude probíhat v pondělí a čtvrtek od 7.45 v kmenových třídách. Žáci kteří nebudou přítomni rannímu testování a přijdou v průběhu dne nebo v jiný den, se nahlásí ihned po příchodu v kanceláři školy, kde se zajistí následné testování.

Testování žáků 1. stupně bude probíhat už jen jednou a to v pondělí od 7:45h.

Žáci, kteří se opozdí budou otestováni na začátku první hodiny.

Ranní družina v pondělí nebude, v ostatních dnech ano.

Žáci, kteří budou přítomni ve škole a chodili na obědy, je budou mít automaticky přihlášené. Pokud na obědy chodit nechtějí, musí si je odhlásit. Žáci na distanční výuce si mohou obědy přihlásit a vyzvedávat na rampě do jídlonosičů.

Úprava konce výuky 3.,4.,5. ročníků: 3. ročník každý den do 12:10, 4. ročník do 12:20, 5. ročník do 12:30h

Rozvrh prezenční výuky 6. AB a 8. A probíhá podle původního rozvrhu s malými úpravami.

I nadále nebudou hodiny hudební výchovy. Vrací se hodiny tělocviku - budou probíhat venku a je nutné, aby žáci měli cvičební úbor a vhodnou obuv. V rámci zachování homogenity skupin nebudou tělocviky děleny na chlapce a dívky, ale budou společné.

Časy obědů a konce vyučování

Pondělí

6. A do 12:40

6. B podle běžného rozvrhu

8. A do 14:25

Úterý

6. A podle běžného rozvrhu

6. B podle běžného rozvrhu

8. A podle běžného rozvrhu

Středa

6. A podle běžného rozvrhu

6. B do 12:35

8. A do 15:20

Čtvrtek

6. A podle běžného rozvrhu

6. B podle běžného rozvrhu

8. A podle běžného rozvrhu

Pátek

6. A podle běžného rozvrhu

6. B podle běžného rozvrhu

8. A podle běžného rozvrhu

Připomínáme, že i když budou žáci testovaní, musí mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest (rouška nebo repirátor) s vyjímkou při hodinách Tv.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí  u osob, které absolvovaly  z důvodu  onemocnění  COVID-19  izolaci  minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.